Εκδήλωση ενδιαφέροντος

Σας στέλνουμε επιστολή σχετικά με την εκδήλωση ενδιαφέροντος από εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων και ειδικοτήτων για την αξιοποίηση των εργαστηρίων ανοικτών τεχνολογιών και καινοτομίας και παρακαλούμε για την ενημέρωσή τους.

Γενική Δ/νση Σπουδών Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπ/σης

Τμήμα Υποστήριξης Νέων τεχνολογιών και Καινοτομίας

 

Print Friendly, PDF & Email