71603_2017 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ VBI

Αγαπητή/έ κυρία/κύριε,

Σας αποστέλλουμε το με αριθμό πρωτ.71603/2017 έγγραφο του ΥΠ.Π.Ε.Θ ψηφιακά υπογεγραμμένο. Σας ενημερώνουμε ότι δεν θα σταλεί σε έντυπη μορφή.

Για να αναγνωριστεί σωστά το ηλεκτρονικό έγγραφο πρέπει να ακολουθήσετε τις οδηγίες που περιγράφονται στην τοποθεσία:
http://www.minedu.gov.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=10901

Σας ευχαριστούμε

 

Print Friendly, PDF & Email