Ψηφιακές δραστηριότητες

Νέες ψηφιακές δραστηριότητες (εφαρμογές) από το εμπλουτισμένο βιβλίο πληροφορικής γυμνασίου.

Δείτε μερικές ψηφιακές δραστηριότητες εδώ

Δείτε όλες τις ψηφιακές δραστηριότητες ανά τάξη, στο τέλος του κάθε κεφαλαίου.

Α Γυμνασίου,   Β Γυμνασίου,   Γ Γυμνασίου

Κάποιες ψηφιακές δραστηριότητες μπορούν να αξιοποιηθούν είτε στο Δημοτικό είτε στο Γυμνάσιο είτε στο Λύκειο είτε στο ΕΠΑΛ.

 

Print Friendly, PDF & Email