Συντήρηση ? Υποστήριξη λειτουργίας του συστήματος VBI

Όσον αφορά στο παλαιό σύστημα VBI πρέπει να διατηρείται λειτουργικό στη καλύτερη δυνατή κατάσταση ώστε να αποτελεί εναλλακτική λύση.

Σε κάθε περίπτωση, πριν από επέμβαση για την επιδιόρθωση βλαβών, είτε στο νέο είτε στο παλαιό σύστημα, να προηγείται επικοινωνία με το Γραφείο Υποστήριξης (Help Desk) της εταιρείας ALTEC (τηλ. : 210-68.72.800). Αν το πρόβλημα δεν είναι δυνατόν να επιλυθεί μέσω τηλεφωνικών οδηγιών, ακολουθεί επί τόπου επίσκεψη εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου μέσα στις χρονικές προθεσμίες που αναφέρονται στη σύμβαση συντήρησης. Σημειώνουμε ότι για προβλήματα που το Γραφείο Υποστήριξης εκτιμά ότι αφορούν την κάρτα BOCOM ή τα κλειδιά USB, το Γραφείο Υποστήριξης μπορεί να ζητήσει από την εκπαιδευτική μονάδα να έρθει σε επικοινωνία απευθείας με την εταιρεία FAST (τηλ. 210?60.10.844) ή ? εάν τα τυχόν προβλήματα αφορούν τον εναλλακτικό τρόπο μετάδοσης ? την εταιρεία IDEAL (τηλ. 210?51.93.708).

Τονίζουμε και πάλι ότι οι κάρτες BOCOM (παλαιά και νέα) ή το κλειδί αποκρυπτογράφησης USB δεν επιτρέπεται να απομακρύνονται από την εκπαιδευτική μονάδα, παρά μόνο αφού έχει ενημερωθεί (αρχικά τηλεφωνικά και στη συνέχεια εγγράφως) η Yπηρεσία μας, και μόνο για αντικατάστασή τους λόγω βλάβης. (Τα κατεστραμμένα κλειδιά ή κάρτες επιστρέφονται και σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να πετιούνται).

Πιο συγκεκριμένα στην περίπτωση αλλαγής κάρτας BOCOM, σας επισημαίνουμε ότι πρέπει να τηρείται η ακόλουθη διαδικασία:

1) Άμεση ενημέρωση της Υπηρεσίας με αποστολή εγγράφου προς την αρμόδια Διεύθυνση ή το Γραφείο Δ/θμιας Εκπ/σης, η οποία με τη σειρά της θα το κοινοποιεί στην Υπηρεσία μας και στη Δ/νση Λειτουργικών Υποδομών Πληροφορικής και νέων Τεχνολογιών, Τμήμα VBI.

2) Στο έγγραφο, μεταξύ άλλων, θα αναφέρονται τόσο ο αριθμός της νέας κάρτας BOCOM όσοκαι της προηγούμενης, καθώς και το τηλέφωνο του modem.

Ιδιαίτερη προσοχή να δοθεί στο θέμα της φύλαξης των κλειδιών USB, αφού τυχόν απώλειά τους θα δημιουργήσει προβλήματα στη διεξαγωγή των εξετάσεων. Η ευθύνη φύλαξής τους ανατίθεται στους Διευθυντές (για τα Σχολεία) και στους Διευθυντές και Προϊσταμένους (για τις Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπ/σης, τις Διευθύνσεις Δ/θμιας Εκπ/σης και τα Γραφεία Δ/θμιας Εκπ/σης αντίστοιχα).

Σε περιόδους που δε διεξάγονται εξετάσεις τα κλειδιά USB πρέπει να αφαιρούνται από τον Η/Υ και να φυλάσσονται από τους υπευθύνους (Προϊσταμένους ή Διευθυντές).

Η τεχνική υποστήριξη του συστήματος VBI όσον αφορά τον αποκωδικοποιητή (κάρτα BOCOM) και το κλειδί USB από την εταιρεία Fast Hellas δεν υφίσταται πλέον.

Η εταιρεία που υποστηρίζει τεχνικά στο σύστημα VBI  τον αποκωδικοποιητή (κάρτα BOCOM) και το κλειδί USB είναι η UniSystems.

Τηλέφωνα επικοινωνίας με το Help Desk της εταιρείας UniSystems είναι: 2119997626.

 

Print Friendly, PDF & Email