Επιλογή και Ορισμός Υπεύθυνου Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ. 2012-2013

Επιλογή και αρμοδιότητες των Υπευθύνων Σχολικών Εργαστηρίων Πληροφορικής και Εφαρμογών Η/Υ (Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ.) των Γυμνασίων, Γενικών Λυκείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης)

Αρ.Πρωτ.: 106549/Γ7/14-09-2012
 
Print Friendly, PDF & Email