Επιλογή και Ορισμός Υπεύθυνου Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ. 2013-2014

Διευκρινίσεις  για  τις  εγκυκλίους  επιλογής  και  αρμοδιοτήτων  των  Υπευθύνων Σχολικών  Εργαστηρίων  Πληροφορικής  και  Εφαρμογών  Η/Υ  (ΣΕΠΕΗΥ)  των  Γυμνασίων, Γενικών  Λυκείων Δευτεροβάθμιας  Εκπαίδευσης  και  των  Υπευθύνων  Σχολικών Εργαστηρίων Φυσικών Επιστημών (ΣΕΦΕ).

Σχετ.   1.)  106549 /Γ7/14-09-2012

           2.)  106554/Γ7/14-09-2012

 

Print Friendly, PDF & Email