Εκδήλωση ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε βιωματικό εργαστήριο με θέμα «Οργάνωση και Λειτουργία Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ. με Ubuntu»

Ο Σχολικός Σύμβουλος Πληροφορικής, κ. Κωτσάκης Σταύρος, το ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Αργολίδας, με την υποστήριξη της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης νομού Αργολίδας και σε συνεργασία με την Ομάδα Τεχνικής Στήριξης Πληροφοριακών Συστημάτων Σχολικών & Διοικητικών Μονάδων του Ι.Τ.Υ.Ε. ? ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ προτίθεται να πραγματοποιήσει στα πλαίσια της δράσης «Προώθηση λύσεων Ελεύθερου Λογισμικού / Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα» του έργου «ΣΤΗΡΙΖΩ», που χρηματοδοτείται από το ΕΣΠΑ, σεμινάριο για Εκπαιδευτικούς Πληροφορικής Β/θμιας και Α/θμιας Εκπαίδευσης, με σκοπό της επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών Πληροφορικής για τη δυνατότητα εγκατάστασης και παιδαγωγικής αξιοποίησης λύσεων ελεύθερου λογισμικού / λογισμικού ανοικτού κώδικα στο σχολικό Εργαστήριο Πληροφορικής και Εφαρμογών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ.).

Το θέμα του σεμιναρίου αναλυτικά θα είναι: «Εγκατάσταση, οργάνωση, λειτουργία και συντήρηση Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ. με ΕΛ/ΛΑΚ με Λ/Σ Ubuntu 12.04 και LTSP με ?sch-scripts? και διαχείριση τάξης με την εφαρμογή «Επόπτης».

Οι επιμορφωτές θα προέρχονται από την Ομάδα Τεχνικής Υποστήριξης Πληροφοριακών Συστημάτων Σχολικών Μονάδων ΣΠΔ του Ι.Τ.Υ.Ε. ? ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ. Υπεύθυνος επιμορφωτής θα είναι ο κ. Γ. Σιάχος.

Το σεμινάριο θα είναι δια ζώσης ? βιωματικό εργαστήριο και προτείνουμε να πραγματοποιηθεί στις 23 Οκτωβρίου 2013, και ώρα 15.45-20.15, στο 1ο & 2ο Λύκειο Ναυπλίου, χωρίς δαπάνη για το δημόσιο.

Όποιος συνάδελφος ΠΕ19/20 ενδιαφέρεται, παρακαλείται να δηλώσει το ενδιαφέρον του στο Link.

 

 

Print Friendly, PDF & Email