Υπηρεσίες του ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.

Υποστήριξη

Το ΚΕΠΛΗΝΕΤ Αργολίδας προσφέρει υποστήριξη στις σχολικές μονάδες της περιοχής του νομού σε θέματα που αφορούν:

  1. Διαχείριση
  2. Συντήρηση
  3. Αποκατάσταση βλάβης
  4. Συμβουλευτικές υπηρεσίες
    • Με email ή τηλεφωνικάkeplinet1
  1. Θα γίνει χρήση εργαλείων απομακρυσμένης βοήθειας, για θέματα σχετικά με τις υποδομές ΤΠΕ όλων των τύπων εκπαιδευτικών και διοικητικών μονάδων.
  2. Δεν παρέχονται πληροφορίες σχετικά με τη χρήση, τόσο του υπολογιστικού εξοπλισμού, όσο και του λογισμικού που διαθέτουν.
    • Με επιτόπιες επισκέψεις

Εάν κάποιο πρόβλημα σχολικού εργαστηρίου Πληροφορικής απαιτεί επίσκεψη, θα πρέπει υποχρεωτικά να προγραμματιστεί η επίσκεψη μέσω του συστήματος http://helpdesk.sch.gr.

Προσκόμιση του εξοπλισμού στο χώρο του ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ..

Εάν κάποιο πρόβλημα εξοπλισμού απαιτεί προσκόμιση του εξοπλισμού στο στο χώρο του ΚΕΠΛΗΝΕΤ, θα πρέπει υποχρεωτικά να προγραμματιστεί η επίσκεψη μέσω του συστήματος http://helpdesk.sch.gr.

 

Print Friendly, PDF & Email