Προσφορά – Ζήτηση παλαιού εξοπλισμού


Προσφορά υλικού

Εδώ μπορείτε να καταγράψτε το πλεονάζον υλικό (υπολογιστές, switch, οθόνες CRT, ποντίκια, πληκτρολόγια) που θέλετε να προσφέρετε δωρεάν, ακόμα και υπολογιστές παλιούς.


Ζήτηση υλικού

Εδώ μπορείτε να καταγράψτε αιτήματα ζήτησης παλιού αλλά λειτουργικού εξοπλισμού. Οι υπολογιστές που θα παραδοθούν στα σχολεία, θα έχουν το ελεύθερο λειτουργικό σύστημα ανοικτού κώδικα Ubuntu. Στην περίπτωση που υπάρχει άδεια χρήσης για άλλο λογισμικό, θα παραδίδεται με αυτό, εφ’ όσον ζητηθεί.


Σκοπός της παρούσας διαδικασίας είναι η εξοικονόμηση χρημάτων προς όφελος των σχολείων (Δευτεροβάθμιας & Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης) του Νομού Αργολίδας.


 Σε κάθε παράδοση – παραλαβή υλικού, θα υπογράφεται σχετικό έντυπο.

Οι προσφορές και οι παραδόσεις θα είναι διαφανείς, θα αναρτώνται στην παρούσα σελίδα, και θα ενημερώνεται το Π.Σ.Δ..Print Friendly, PDF & Email