ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΤΩΝ ΦΑΣΕΩΝ A΄, Β΄ ΚΑΙ Γ’ ΤΟΥ “ΜΕΤΑΛΥΚΕΙΑΚΟΥ ΈΤΟΥΣ-ΤΑΞΗΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ” ΤΩΝ ΕΠΑ.Λ., ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΙΛΟΤΙΚΩΝ ΤΑΞΕΩΝ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ ΣΤΗΝ Π.Δ.Ε. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2ης ΠΕΡΙΟΔΟΥ

Συνημμένα αρχεία

Πρόσκληση υποβολής δήλωσης προτίμησης ΣΜΕΑΕ των μελών ΕΕΠ και ΕΒΠ

Δίδεται προθεσμία από 03-07-2020 έως και 07-07-2020

α) για υποβολή αιτήσεων για τυχόν λάθη ή παραλείψεις στην μοριοδότηση επί των κριτηρίων μετάθεσης των μελών ΕΕΠ και ΕΒΠ, όπως ανακοινώθηκαν στην ιστοσελίδα της Δ.Δ.Ε. Αργολίδας.

β) για δήλωση προτίμησης ΣΜΕΑΕ για βελτίωση θέσης ή οριστική τοποθέτηση των μελών ΕΕΠ και ΕΒΠ αρμοδιότητας ΔΔΕ Αργολίδας.

Οι αιτήσεις κατατίθενται είτε αυτοπροσώπως στην Υπηρεσία μας, είτε στο fax 2752099213, είτε στο email: mastrantoe@sch.gr

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ – ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Αναρτάται σχετική απόφαση. Οι εκπαιδευτικοί που τοποθετούνται οριστικά σε κενές οργανικές θέσεις ή μετατίθενται, θα πρέπει να παρουσιαστούν στις θέσεις, με τη λήξη του διδακτικού έτους όπου θα κάνουν πράξη ανάληψης υπηρεσίας. Σχετικές προσωπικές ανακοινώσεις, θα αναζητήσουν οι ενδιαφερόμενοι στα σχολεία (έχουν ήδη  αποσταλεί).

Προκήρυξη/Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πλήρωση της κενούμενης θέσης του Προϊσταμένου/ης του Τμήματος Ε’ Εκπαιδευτικών Θεμάτων της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αργολίδας

ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ:

1) Προκήρυξη/πρόσκληση

2) Έντυπο αίτησης

3) Υπεύθυνη Δήλωση

 

Πρόσκληση για διάθεση θέσεων Μαθητείας στο Μεταλυκειακό έτος-τάξη μαθητείας και στα Ι.Ε.Κ. του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων καθώς και στις ΕΠΑ.Σ. και στα Ι.Ε.Κ. Ο.Α.Ε.Δ.

Οδηγίες για την υγειονομική εξέταση και πρακτική δοκιμασία των υποψήφιων για εισαγωγή στα Τ.Ε.Φ.Α.Α. Ακαδημαϊκού Έτους 2020-2021 και πρόγραμμα εξετάσεων

Διαδικασία Έκδοσης Βεβαίωσης Νίκης για την αναγνώριση διάκρισης σε Διεθνείς (Παγκόσμιους Σχολικούς αγώνες ) καθώς και σε Πανελλήνιους Αγώνες Λυκείων (Ομαδικών και Ατομικών Αθλημάτων).

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ (ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΘΕΣΗΣ) ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ

Αναρτάται πρόσκληση εκπαιδευτικών να υποβάλουν δήλωση προτίμησης σχολείων για τοποθέτηση σε συγκεκριμένα οργανικά κενά με μετάθεση (βελτίωση θέσης) ή με οριστική τοποθέτηση.

συνημμένα: Ανακοίνωση των κενών θέσεων  και έντυπο Δήλωσης.

Αφορά και τους μετατεθέντες 2020 στην Αργολίδα. ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ.