Κατηγορία: Γενικά

Ωρολόγια προγράμματα Γυμνασίου & Α΄ Λυκείου ΓΕ.Λ.

Ανακοινώθηκαν από το Υπ. Παιδείας  τα ωρολόγια προγράμματα  της Α΄ τάξης του Γενικού Λυκείου,  των  Α΄ και Β΄ τάξεων του Εσπερινού Γενικού Λυκείου, το Ωρολόγιο Πρόγραμμα Ημερησίου Γυμνασίου και το  Ωρολόγιο Πρόγραμμα Εσπερινού Γυμνασίου.
Δείτε αναλυτικά τα προγράμματα στα συνημμένα.

Εξεταστέα ύλη πανελλαδικώς εξεταζομένων μαθημάτων 2013 -14.

Δείτε στο συνημμένο αρχείο την ύλη των πανελλαδικώς εξεταζομένων μαθημάτων για το σχολικό έτος 2013-14.

Συνημμένα αρχεία

Διευκρίνιση για την ταυτοπρόσωπία των αιτουμένων μετάταξη.

Οι εκπαιδευτικοί Β/θμιας Εκπαίδευσης, που υποβάλουν αίτηση μετάταξης με τη διαδικασία που καθορίζεται στην αριθμ. 111967/Δ2/13-08-2013 (ΦΕΚ 1977 τ.Β’) υπουργική απόφαση, δύνανται να μεταβούν σε οποιαδήποτε Διεύθυνση της Β/θμιας Εκπαίδευσης προκειμένου να δηλώσουν τον αριθμό πρωτοκόλλου της ηλεκτρονικής αίτησής τους και να διαπιστωθεί η ταυτοπροσωπία ως την Παρασκευή 23/8/2013 και ώρα 15.00.

Πλεονάζον προσωπικό και μετατάξεις σε Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, Διευθύνσεις, ΙΕΚ κτλ

Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώθηκαν τα εξής:
α) Το πλεονάζον εκπαιδευτικό προσωπικό στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και οι κενές θέσεις στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, ανά κλάδο ή ειδικότητα, κατηγορία, καθώς και Διεύθυνση Εκπαίδευσης, ανά Περιφερειακή Διεύθυνση εκπαίδευσης,
β) Ο αριθμός ανά Περιφέρεια και Διεύθυνση Εκπαίδευσης, κατηγορία, κλάδο και ειδικότητα, που μετατάσσονται οι εκπαιδευτικοί, υποχρεωτικά, με διαδικασία αιτήσεων προτίμησης:
   1) σε θέσεις εκπαιδευτικών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση ανά Περιφέρεια και Διεύθυνση Εκπαίδευσης, κλάδο ή ειδικότητα και
2) ανά Φορέα σε κενές ή σε συνιστώμενες με την πράξη μετάταξης θέσεις διοικητικού προσωπικού, συναφούς ή μη κλάδου της ίδιας κατηγορίας, με ταυτόχρονη κατάργηση ισάριθμων κενών ή κενούμενων, εφόσον δεν υπάρχουν, οργανικών θέσεων της αυτής, ανώτερης ή και κατώτερης κατηγορίας, σύμφωνα με τη Διαπιστωτική Πράξη και την Απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων αντίστοιχα, όπως προβλέπονται στις διατάξεις της παρ. 11 του άρθρου 82 του ν. 4172/2013 «Κ.Φ.Ε., Διαθεσιμότητα, ΟΤΑ, Φάρμακα, Προσωρινή διαταγή, Εργατικές διαφορές, Δημοτική Αστυνομία» (Α’ 167), όπως συμπληρώθηκε με τo άρθρο 73, παρ 1, 2 του ν.4174/2013 (Α’ 170).
                Οι εκπαιδευτικοί που ανήκουν σε κατηγορίες, κλάδους και ειδικότητες συναφείς με τις θέσεις που προβλέπονται σε κάθε παράγραφο 1 ανά Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης της Υπουργικής Απόφασης και σε κατηγορίες με τις θέσεις κάθε παραγράφου 2 ανά Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης της ίδιας Υπουργικής Απόφασης, καλούνται από την 14-8-2013 έως και την 23-8-2013, να υποβάλουν σχετική αίτηση προτίμησης, προκειμένου να συνταχθούν οι αξιολογικοί πίνακες βάσει των οποίων θα πραγματοποιηθούν οι υποχρεωτικές μετατάξεις.
               Οι αιτήσεις προτίμησης των εκπαιδευτικών υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην ειδικά διαμορφωμένη για το σκοπό αυτό ηλεκτρονική σελίδα http://teachers.exams.minedu.gov.gr του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Περισσότερες λεπτομέρειες στις συνημμένες αποφάσεις.

Συνημμένα αρχεία

Εγκύκλιος αναπληρωτών Μουσικών Σχολείων.

Εκδόθηκε η εγκύκλιος πρόσληψης αναπληρωτών και ωρομισθίων  για τα Μουσικά Σχολεία  του σχολικού έτους  2013-14.
Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται  σε όλες τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης από τις 13 ως τις 23 Αυγούστου 2013.
Η ΔΔΕ Αργολίδας θα δέχεται αιτήσεις καθημερινά από τις 08:30  ως τις 13:30.
Δείτε στα συνημμένα ολόκληρη την εγκύκλιο και ανακτήστε τα σχετικά έντυπα.

Εγκύκλιος πρόσληψης αναπληρωτών-ωρομισθίων 2013-14

Εκδόθηκε η εγκύκλιος πρόσληψης αναπληρωτών και ωρομισθίων για το σχολικό έτος 2013-14.
Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται  σε όλες τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (για τους κλάδους που ανήκουν σε αυτή) από τις 12 ως τις 23 Αυγούστου 2013.
Η ΔΔΕ Αργολίδας θα δέχεται αιτήσεις καθημερινά από τις 08:30 ως τις :13:30.
Δείτε στα συνημμένα ολόκληρη την εγκύκλιο και ανακτήστε τα σχετικά έντυπα.

Εγκύκλιος αποσπάσεων ΕΕΠ και ΕΒΠ 2013

Εκδόθηκε η εγκύκλιος για αποσπάσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.), που επιθυμούν να αποσπαστούν σε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. ή ΚΕ.Δ.Δ.Υ..

Υποβολή αιτήσεων στις Διευθύνσεις και στα ΚΕ.Δ.Δ.Υ. της οργανικής τους θέσης έως 19/8/2013.

Λεπτομέρειες και σχετικά έντυπα στα συνημμένα.

Εγκύκλιος αποσπάσεων Ειδικής Αγωγής 2013-14

smeaΕκδόθηκε η εγκύκλιος για αποσπάσεις σε Σχολικές Μονάδες Ειιδικής Αγωγής, ΚΕΔΔΥ  κτλ
Χρόνος υποβολής αιτήσεων από 9 ως 16 Αυγούστου 2013.
Λεπτομέρειες και σχετικά έντυπα στα συνημμένα.

Χρόνος απόδοσης 2ης Ειδικότητας.

defteriidikotitaΣύμφωνα με την συνημμένη εγκύκλιο του Υπ. Παιδείας, οι υποβληθείσες αιτήσεις για χορήγηση δεύτερης ειδικότητας μέχρι και την 15η Σεπτεμβρίου του σχολικού έτους, εξετάζονται υποχρεωτικά και τυγχάνουν έγκρισης (ή όχι) μέχρι την 31η Οκτωβρίου του οικείου σχολικού έτους. Αντιθέτως, μετά τη 15η Σεπτεμβρίου του σχολικού έτους δύναται να παραλαμβάνονται σχετικές αιτήσεις, αλλά σε κάθε περίπτωση αυτές τυγχάνουν εξέτασης και αποδοχής (ή όχι) κατά τις αντίστοιχες διαδικασίες του επόμενου σχολικού έτους.