Κατηγορία: Γενικά

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για πλήρωση θέσης του Σχολείου Ευρωπαϊκής Παιδείας Ηρακλείου Κρήτης.

Ανακοινώνεται ότι στο Σχολείο Ευρωπαϊκής Παιδείας Ηρακλείου Κρήτης (Σ.Ε.Π.) για το σχολικό έτος 2013 – 2014 οι θέσεις εκπαιδευτικού προσωπικού των ελληνόφωνων τμημάτων καθώς και οι θέσεις για τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας στα αγγλόφωνα τμήματα που απαιτείται να καλυφθούν με απόσπαση, σύμφωνα με το αρ. πρωτ. Φ.32/4213/19-6-2013 έγγραφο της Περιφερειακής Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Κρήτης, είναι οι ακόλουθες:

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Α. Προσχολική Αγωγή

Μία (1) θέση κλάδου ΠΕ60 Νηπιαγωγών

Β. Δημοτική Εκπαίδευση

Έξι (6) θέσεις κλάδου ΠΕ70 Δασκάλων

Μία (1) θέση κλάδου ΠΕ 71 Δασκάλου ΕΑΕ

Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση

Μία (1) θέση κλάδου ΠΕ01 Θεολόγων

Τρεις (3) θέσεις κλάδου ΠΕ02 Φιλολόγων

Δύο (2) θέσεις κλάδου ΠΕ03 Μαθηματικών

Μία (1) θέση κλάδου ΠΕ04.01 Φυσικών

Μία (1) θέση κλάδου ΠΕ04.02 Χημικών,

Μία (1) θέση κλάδου ΠΕ08 Καλλιτεχνικών*

Δύο (2) θέσεις κλάδου ΠΕ11 Φυσικής Αγωγής*

Μία (1) θέση κλάδου ΠΕ16 Μουσικής*

Μία (1) θέση κλάδου ΠΕ19/ΠΕ20 Πληροφορικής

Μία (1) θέση κλάδου ΠΕ09 Οικονομολόγων ή κλάδου ΠΕ18.02 Διοίκησης

* Οι εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ08, ΠΕ11 και ΠΕ16 θα κληθούν να καλύψουν θέσεις εκπαιδευτικών αντίστοιχου κλάδου και στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση  (ελληνόφωνου και αγγλόφωνου τμήματος) σε περίπτωση που δεν καλυφθούν οι αντίστοιχες θέσεις από εκπαιδευτικούς αντίστοιχων βαθμίδων με μητρική την αγγλική γλώσσα.

Δείτε στα συνημμένα αναλυτικές πληροφορίες.

Συνημμένα αρχεία

Αποτελέσματα ΚΠγ Μαΐου 2013

Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνονται τα ονόματα των επιτυχόντων στις εξετάσεις του Κρατικού ΠιστοποιητικούΚΠγ ΚΠγ Γλωσσομάθειας για τις γλώσσες: Αγγλική, Γαλλική, Γερμανική, Ιταλική, Ισπανική και Τουρκική,  στα επίπεδα Α (Α1 «βασική γνώση», Α2 «στοιχειώδης γνώση»), Β (Β1 «μέτρια γνώση», Β2 «καλή γνώση») και Γ1 «πολύ καλή γνώση» που πραγματοποιήθηκαν στις 11 και 12 Μαΐου 2013.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται για τα αποτελέσματα από

1) το διαδίκτυο στην ιστοσελίδα:

Στην παραπάνω ιστοσελίδα αναρτώνται οι καταστάσεις με την αναλυτική βαθμολογία ανά ενότητα καθώς και τη συνολική βαθμολογία κάθε υποψηφίου. Οι υποψήφιοι μπορούν να έχουν πρόσβαση με τη χρήση του κωδικού τους, που αναγράφεται στη καρτέλα υποψηφίου καθώς και τουλάχιστον τους τρεις αρχικούς χαρακτήρες του επωνύμου τους.

2) τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όπου είχαν υποβληθεί οι αιτήσεις των υποψηφίων (το τηλέφωνο της κάθε υπηρεσίας αναγράφεται στο Δελτίο Εξεταζομένου).

Oι επιτυχόντες αναμένεται ότι θα μπορούν να παραλαμβάνουν τα πιστοποιητικά τους από τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, όπου είχαν υποβάλει την αίτηση συμμετοχής στις εξετάσεις, εντός διμήνου, έχοντας μαζί τους το δελτίο εξεταζομένου ή το δελτίο αστυνομικής ταυτότητας.

Επισκέψεις στην Βουλή των Ελλήνων.

11Το Υπουργείο Παιδείας με εγκύκλιό του μας γνωστοποιεί τα εξής:
Σύμφωνα με τις με αρ. πρ. 129287/Γ2/10-11-2011 (Β΄ 2769) και 36590/Γ2/30-03-2010 (Β΄ 428) Υπουργικές Αποφάσεις, για το σχολικό έτος 2013-2014, εγκρίνουμε το πρόγραμμα των επισκέψεων στο Ίδρυμα της Βουλής των Ελλήνων και τη μετακίνηση των σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, τα οποία προσκαλούνται από τον Πρόεδρο της Βουλής των Ελλήνων, κατόπιν σχετικής αίτησής τους…
(Η συνέχεια στην συνημμένη εγκύκλιο)

Συνημμένα αρχεία

Εγκύκλιος εκπαιδευτικών αδειών.

Λαμβάνοντας υπόψη τη δυσκολία αναπλήρωσης εκπαιδευτικών στα διδακτικά τους καθήκοντα, για το σχολικό έτος 2013-2014 επιτρέπεται η χορήγηση – ανανέωση  αδειών υπηρεσιακής εκπαίδευσης με αποδοχές μόνο σε υποτρόφους του Ι.Κ.Υ., αφού σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 58 του Ν.3528/2007 ορίζεται ότι « Η άδεια χορηγείται υποχρεωτικά, εάν ο υπάλληλος έχει λάβει υποτροφία από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών.

Δείτε ολόκληρη την εγκύκλιο και τα σχετικά πρότυπα έγγραφα  στα συνημμένα.

Τμήμα Εκπαιδευτικών Θεμάτων.

Γιαννακούλης Γιώργος

Παράταση προθεσμίας για αποσπάσεις.

Σας ενημερώνουμε ότι:

  1. 1.       Η υποβολή αιτήσεων απόσπασης σε φορείς και υπηρεσίες του ΥΠΑΙΘ καθώς και από ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ σε ΠΥΣΠΕ/ΠΥΣΔΕ παρατείνεται έως και την Τρίτη 23-07-2013.
  2. 2.       Δυνατότητα υποβολής για ΓΑΚ πέραν των αναφερομένων στο σχετικό πίνακα της αριθμ. 93955/Δ1/12-7-2013 (ΑΔΑ ΒΛ409-0Λ7) εγκυκλίου, υπάρχει και για τα παρακάτω ΓΑΚ τα οποία εκ παραδρομής δεν περιλήφθηκαν στον εν λόγω πίνακα, τον οποίο και σας επισυνάπτουμε διορθωμένο:

α) ΓΑΚ – Ν. Καστοριάς και

β) ΓΑΚ – Τοπ. Αρχ. Δημητσάνας.

Σχετικά άρθρα:

http://dide.arg.sch.gr/?p=4364

http://dide.arg.sch.gr/?p=4382

http://dide.arg.sch.gr/?p=4376

Από το Γραφείο Εκπαιδευτικών Θεμάτων ΔΔΕ Αργολίδας.

Τηλ. 2752022306

Γιαννακούλης Γιώργος

Συνημμένα αρχεία

Αποσπάσεις εκπ/κών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης στο Συντονιστικό Γραφείο Μειονοτικών Σχολείων

Δειτε στα συνημμένα την εγκύκλιο και τα σχετικά έντυπα.

Συνημμένα αρχεία

Λειτουργικά κενά Μουσικού Σχολείου Αργολίδας.

EKDHLOSH_MOUSIKOUΔείτε αναλυτικά στο συνημμένο έγγραφο τα λειτουργικά κενά του Μουσικού Σχολείου Αργολίδας.
Στην Διεύθυνσή μας δεν λειτουργούν Καλλιτεχνικά Σχολεία.

Εξαιρετικά επείγον: Ενημέρωση για διαθεσιμότητα

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά το συνημμένο έγγραφο με θέμα “ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ”  και οι εκπαιδευτικοί των κλάδων του συνημμένου πίνακα με θέμα “ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ” να προσκομίσουν έγκαιρα στην υπηρεσία μας τα αναφερόμενα στο παραπάνω έγγραφο  δικαιολογητικά.

Πρόταση τοποθέτησεων σε οργανικά κενά από Διάθεση του ΠΥΣΔΕ & Βελτιώσεις Θέσης

Δείτε στα συνημμένα την σχετική πρότασή μας.