Κατηγορία: ΠΥΣΔΕ

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ – ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Αναρτάται σχετική απόφαση. Οι εκπαιδευτικοί που τοποθετούνται οριστικά σε κενές οργανικές θέσεις ή μετατίθενται, θα πρέπει να παρουσιαστούν στις θέσεις, με τη λήξη του διδακτικού έτους όπου θα κάνουν πράξη ανάληψης υπηρεσίας. Σχετικές προσωπικές ανακοινώσεις, θα αναζητήσουν οι ενδιαφερόμενοι στα σχολεία (έχουν ήδη  αποσταλεί).

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ (ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΘΕΣΗΣ) ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ

Αναρτάται πρόσκληση εκπαιδευτικών να υποβάλουν δήλωση προτίμησης σχολείων για τοποθέτηση σε συγκεκριμένα οργανικά κενά με μετάθεση (βελτίωση θέσης) ή με οριστική τοποθέτηση.

συνημμένα: Ανακοίνωση των κενών θέσεων  και έντυπο Δήλωσης.

Αφορά και τους μετατεθέντες 2020 στην Αργολίδα. ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ.

ΑΡΣΗ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΩΝ

Δείτε σχετική ανακοίνωση υπεραρίθμων εκπαιδευτικών οι οποίοι δεν προτείνονται για άρση της υπεραριθμίας τους

ΤΟ ΠΥΣΔΕ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΑ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΚΛΑΔΟΥΣ ΠΟΥ ΕΙΧΑΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΕΙ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΕΣ

Αναρτάται η αριθμ.Φ10.1/2670/22-5-2020 ανακοίνωση. Συνημμένα υποδείγματα δηλώσεων για σχολεία που αντιστοιχούν οργανικά κενά προκειμένου να τα διεκδικήσουν οι χαρακτηρισθέντες, συγκρινόμενοι μεταξύ τους και σύμφωνα με τις προτιμήσεις τους. Δείτε…

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ

Συνημμένα αρχεία

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΤΟΥ ΑΡΘ.64 ΤΟΥ Ν.4589/19 ΦΕΚ 13 Α΄

Αναρτάται σχετικό ενημερωτικό έγγραφο (οδηγίες 196587).

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (59720).

Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος (59799).

Υποδειγμα-έντυπο αίτησης.

Υπεύθυνη Δήλωση.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να φροντίσουν για έγκαιρη-εμπρόθεσμη υποβολή των αιτήσεων.

 

ΑΝΑΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟΣ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΚΕΝΩΝ ΚΑΙ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΩΝ

Ύστερα από επανέλεγχο, τα κενά – υπεραριθμίες αναπροσδιορίστηκαν.

Δείτε την αριθμ.Φ10.1/2597/18-05-20 ανακοίνωση μετά την έκδοση της οποίας παύει να ισχύει η αριθμ.Φ10.1/2540/12-05-2020.

Οι δηλώσεις ισχύουν αρκεί να φέρουν υπογραφή (σκαναρισμένες ή φωτογραφία) και αποστολή στο pysde@dide.arg.sch.gr.

Για αντικατάσταση, τροποποιήσεις ή τυχόν νέες δηλώσεις, έως την Τετάρτη 20-05-2020.

ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ (ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ) ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ

Αναρτάται σχετική ανακοίνωση ειδικών κατηγοριών της περιοχής ευθύνης μας.

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΚΕΝΩΝ ΚΑΙ ΥΠΕΡΑΡΙΘΜΙΩΝ ΓΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ (ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΘΕΣΗΣ) ΚΑΙ ΤΙΣ ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΣΤΗ ΔΔΕ ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΕΝΕΣΤΩΤΟΣ ΕΤΟΥΣ

Αναρτάται πίνακας όπως καταρτίστηκε από το αρμόδιο υπηρεσιακό Συμβούλιο κατά τη συνεδρίαση της 12ης Μαΐου 2020.

Εφιστάται η προσοχή στη συμπλήρωση των επισυναπτόμενων εντύπων και της σχετικής δήλωσης εντός της ορισθείσας προθεσμίας.

Επισημαίνεται η υποχρεωτικότητα κατάθεσης της δήλωσης (Επιθυμώ ή Δεν επιθυμώ).