Μηνιαίο αρχείο: Οκτώβριος 2019

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΤΑΒΑΣΗ, ΔΙΑΜΟΝΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ

Ανακοίνωση προσωρινού πίνακα κατάταξης υποψηφίων για το Μεταλυκειακό Έτος – Τάξη Μαθητείας Δ΄ φάση περιόδου 2019-2020

Εξετάσεις για τη λήψη του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας Β’ περιόδου 2019

Σας γνωρίζουμε ότι με τη με αρ. πρωτ. 152424/Α5/1-10-2019 (ΑΔΑ:651Δ4653ΠΣ-ΜΛΓ) Υπουργική Απόφαση προκηρύχθηκαν οι εξετάσεις Β’ περιόδου για τη λήψη του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας, που θα διεξαχθούν το Σάββατο 23 και την Κυριακή 24 Νοεμβρίου 2019. Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής στις Εξετάσεις του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας ορίζεται από την Τετάρτη 2 Οκτωβρίου 2019 έως και την Δευτέρα 14 Οκτωβρίου
2019, ώρα 15:00.