ΓΕ.Λ. ΕΡΜΙΟΝΗΣ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ – ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ