Επείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοϊού στην Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αργολίδας

1) Για την αποφυγή συνωστισμού στη ΔΔΕ Αργολίδας παροτρύνουμε τη χρήση κάθε πρόσφορου ηλεκτρονικού μέσου επικοινωνίας και διεκπεραίωσης υποθέσεων μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο email  mail@dide.arg.sch.gr

2) Σε περίπτωση που απαιτείται η αυτοπρόσωπη υποβολή εγγράφων, επικοινωνία για τηλεφωνικό ραντεβού σύμφωνα με το οργανόγραμμα της υπηρεσίας.

Συνημμένα αρχεία