ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ (ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΘΕΣΗΣ) ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΩΝ

Αναρτάται πρόσκληση εκπαιδευτικών να υποβάλουν δήλωση προτίμησης σχολείων για τοποθέτηση σε συγκεκριμένα οργανικά κενά με μετάθεση (βελτίωση θέσης) ή με οριστική τοποθέτηση.

συνημμένα: Ανακοίνωση των κενών θέσεων  και έντυπο Δήλωσης.

Αφορά και τους μετατεθέντες 2020 στην Αργολίδα. ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΙΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ.