ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ : Προσδιορισμός κενών θέσεων για τοποθέτηση προσληφθέντων αναπληρωτών εκπαιδευτικών (ΓΕ, ΕΕΠ/ΕΒΠ, ΚΕΣΥ, Παράλληλης στήριξης) για το διδακτικό έτος 2020-2021 και υποβολή δηλώσεων τοποθέτησης

 

Ανακοινώνονται οι κενές θέσεις σε Σχολικές Μονάδες της ΔΔΕ Αργολίδας  για κάλυψη από αναπληρωτές εκπαιδευτικούς Γενικής Παιδείας, αναπληρωτές ΕΕΠ/ΕΒΠ και αναπληρωτές εκπαιδευτικούς Παράλληλης Στήριξης/Ειδικής Αγωγής.

Οι δηλώσεις υποβάλλονται είτε αυτοπροσώπως είτε ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΕΣ με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο στη διεύθυνση mail (at) dide.arg.sch.gr

Καταληκτική προθεσμία για υποβολή δηλώσεων : Παρασκευή 28/8/2020 και ώρα 10:30.

 

Δείτε τα επισυναπτόμενα αρχεία.