Πίνακες υποψηφίων για την Πρόσθετη Διδακτική Στήριξη.

Δείτε τους πίνακες  εκπαιδευτικών που κατέθεσαν αίτηση για την στελέχωση των Κέντρων Πρόσθετης Διδακτικής Στήριξης του νομού μας.