Πρόσφατα
Ανάληψη υπηρεσίας εκπαιδευτικωνΕξεταστικά κέντρα ειδικών μαθημάτων -μουσικών μαθημάτων 2024Παράταση προθεσμίας υποβολής αιτημάτων για απόσπαση στο Υπουργείο Παιδείας- Θρησκευμάτων και Αθλητισμού (Ψηφιακό Σχολείο)ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ ΚΕΝΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ (10-6-2024)«Head of Unit “Pedagogical Development” in the Office of the Secretary-General in Brussels with effect from 1st of September 2024» – Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντοςΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΝΟΜ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΔΕ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ – ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ (28/5/2024)Εξεταστικά κέντρα ειδικών μαθημάτων -μουσικών μαθημάτων 2024Παράταση υποβολής αιτήσεων στο πλαίσιο Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος εγγραφής σε μητρώοΕμπειρογνωμόνων για την κάλυψη κενών θέσεων «Εποπτών» και«ΕισηγητώΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΓΙΑ Δ/ΝΤΕΣ – ΥΠΟΔ/ΝΤΕΣ ΣΔΕ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΠΟΣΠΑΣΕΙΣ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΣΕ ΓΑΚ – ΠΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ
Μετάβαση στο περιεχόμενο