Πρόσφατα
Προσκλήσεις για υποβολή αίτησης-δήλωσης προτίμησης υποψήφιων αναπληρωτών Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης – Ειδικού Εκπαιδευτικού Οδηγίες – έντυπα για νεοδιόριστους εκπαιδευτικούςΕπιλογή προσωρινών Διευθυντών/ντριών για πλήρωση κενών και κενούμενων θέσεων Διευθυντών σχολικών μονάδων για το σχολικό έτος 2022-2023.Τοποθετήσεις, αποσπάσεις, συμπλήρωση ωραρίου εκπαιδευτικών (19-7-2022)Πρόσκληση για μόνιμο διορισμό σε κενές οργανικές θέσεις σχολικών μονάδων Γενικής Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής και ΕκπαίδευσηςΠρόσκληση υποψήφιων μελών ΕΕΠ(κλάδων ΠΕ21, ΠΕ22, ΠΕ23, ΠΕ25, ΠΕ28, ΠΕ29 και ΠΕ30) και ΕΒΠ (κλάδου ΔΕ01), εγγεγραμμένων στους τελικούς αξιολογικούς πίνακες κατάταξης των ΠροκηΠρόσκληση υποβολής αιτήσεων και επιλογής υποψηφίων για την πρόσληψη ωρομίσθιου προσωπικού, εξειδικευμένου στα αντικείμενα των κατευθύνσεων Θεάτρου – Κινηματο2η ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: Αναπροσδιορισμός λειτουργικών κενών-πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων προτίμησης (ε΄ως 13/7_Α. Ηλεκτρονική υποβολή Μηχανογραφικού Δελτίου ΓΕΛ/ΕΠΑΛ (Μ.Δ) 2022 – Β. Ηλεκτρονική υποβολή Παράλληλου Μηχανογραφικού (Π.Μ.Δ) 2022 – Γ. Παραμονή εκπαιδευτικών στα ΛύκΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ-Μεταθέσεις –οριστικές τοποθετήσεις εκπαιδευτικών σε κενές οργανικές θέσεις
Μετάβαση στο περιεχόμενο