Πρόσφατα
Συμπλήρωση ωραρίου εκπαιδευτικών, τροποποιήσεις τοποθετήσεων, αποσπάσεων, διαθέσεων (16-10-2020)Απόφαση Τοποθέτησης-Διάθεσης Αναπληρωτών τρίμηνης διάρκειας (προσλήψεις της 15-10-2020) – ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣΑπόφαση Τοποθέτησης-Διάθεσης Αναπληρωτών τρίμηνης διάρκειας (προσλήψεις της 15-10-2020) – ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣΛειτουργικά κενά και δήλωση τοποθέτησης αναπληρωτών εκπαιδευτικών τρίμηνης διάρκειας (προσλήψεις της 15-10-2020)Υποβολή δικαιολογητικών πρόσληψης αναπληρωτών εκπαιδευτικών τρίμηνης διάρκειας (προσλήψεις της 15-10-2020)ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: Ανακοίνωση Υποψηφίων Αιρετών Εκπροσώπων στα Υπηρεσιακά Συμβούλια Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης Ν. Αργολίδας, σύμφωνα με τη Φ.350/33/124050/Ε3/18-9-2020 Εγκύκλιο Ανακοίνωση του πίνακα δεκτών / μη δεκτών αιτήσεων για τη θέση Δ/ντη ΕΕΕΕΚ ΕρμιονίδαςΕπιμορφωτική συνάντηση εκπαιδευτικών ΠΕ86Ανακήρυξη υποψηφίων για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων στο Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Κ.Υ.Σ.Δ.Ε.)Ανακήρυξη υποψηφίων για την ανάδειξη αιρετών εκπροσώπων στο Κεντρικό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Κ.Υ.Σ.Ε.Ε.Π.)

Μένουμε Ασφαλείς