ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣHΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ /ΝΤΡΙΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

Οι αιτήσεις υποβάλλονται από την Παρασκευή 9 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 08:00 έως την Δευτέρα09 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 16:00.

Περισσότερα

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (Π.ΕΠΑ.Λ.)

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ έως την Δευτέρα 09 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 16:00. Για τη ΔΔΕ Αργολίδας, οι αιτήσεις αφορούν στη

Περισσότερα

Παράταση υποβολής αιτήσεων για την πλήρωση θέσεων Διευθυντών/ντριών σχολικών μονάδων Δ.Ε. και Εργαστηριακών Κέντρων αρμοδιότητας της Δ.Δ.Ε. Αργολίδας

Παράταση έως και την Δευτέρα 9 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 16:00 Πλήθος επισκεπτών:

Περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ /ΝΤΡΙΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΚΑΙ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ – ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ/ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

Περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΣΗ ΘΕΣΕΩΝ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΠΡΟΤΥΠΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (Π.ΕΠΑ.Λ.)

Οι ενδιαφερόμενοι/νες καλούνται να υποβάλουν, αποκλειστικά και μόνο ηλεκτρονικά, την αίτηση υποψηφιότητας καθώς και τα επισυναπτόμενα σε αυτή δικαιολογητικά στον

Περισσότερα

Προκήρυξη–πρόσκληση ενδιαφέροντος για την επιλογή των Διευθυντών Σχολικών Μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων ΔΔΕ Αργολίδας

Αιτήσεις από Παρασκευή 9 Δεκεμβρίου 2022 έως και την Τετάρτη 28 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 16:00, αποκλειστικά και μόνον ηλεκτρονικά

Περισσότερα

Ανακοίνωση πινάκων μορίων μετάθεσης μελών ΕΕΠ και ΕΒΠ αρμοδιότητας ΔΔΕ Αργολίδας

Σας ανακοινώνουμε τους πίνακες μορίων μετάθεσης κατά κριτήριο και στο σύνολό τους, των αιτουμένων μετάθεση μελών ΕΕΠ και ΕΒΠ αρμοδιότητας

Περισσότερα

Προθεσμία: Yποβολή δικαιολογητικών πανελλαδικών εξετάσεων για υποψηφίους με σοβαρές παθήσεις

Από το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνεται ότι σύμφωνα με την με αρ. πρωτ. Φ.152/ 148604/ Α5/30-11-2022 Εγκύκλιο, οι υποψήφιοι με

Περισσότερα
Μετάβαση στο περιεχόμενο