Προσωρινός αξιολογικός πίνακας Δ/ντων Εκκλησιαστικών Σχολείων

Οι υποψήφιοι μπορούν να υποβάλουν ένσταση κατά των πινάκων εντός προθεσμίας τριών (3) εργάσιμων ημερών από την επομένη της ανάρτησης

Περισσότερα
Μετάβαση στο περιεχόμενο