ΠΙΝΑΚΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΚΕΝΩΝ – ΠΙΝΑΚΕΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ-ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ-ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ

Σας κοινοποιούμε: α) πίνακες με τα εναπομείναντα οργανικά κενά όπως διαμορφώθηκαν με την αρ. 10/14-05-2024 πράξη του ΠΥΣΔΕ Αργολίδαςβ) πίνακες

Περισσότερα
Μετάβαση στο περιεχόμενο