Κύρωση Τελικού Ενιαίου Αξιολογικού Πίνακα Επιλογής Δν/τη ΕΕΕΕΚ Ερμιονίδας – Υποβολή δήλωσης προτίμησης

Καλείται ο αναγραφόμενος στον τελικό ενιαίο αξιολογικό πίνακα υποψηφίου Διευθυντή Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Ερμιονίδας, της Διεύθυνσης Δ.Ε. Αργολίδας, να υποβάλλει δήλωση προτίμησης, στη ΔΔΕ Αργολίδας, σύμφωνα με το συνημμένο υπόδειγμα, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο εργάσιμων ημερών, αρχομένης από σήμερα, Τετάρτη 11-11-2020, έως και Παρασκευή 13-11-2020 και ώρα 15:00.

Η δήλωση υποβάλλεται στη ΔΔΕ Αργολίδας, υπογεγραμμένη, είτε αυτοπροσώπως, είτε ηλεκτρονικά.

Σε περίπτωση μη υποβολής δήλωσης εντός της ανωτέρω προθεσμίας, ο υποψήφιος διαγράφεται από τον πίνακα.

Αφήστε μια απάντηση

Μετάβαση στο περιεχόμενο