Υποβολή δηλώσεων προτίμησης για τοποθέτηση προσωρινών αναπληρωτών στη Β/Θμια Εκπ/ση (προσλήψεις της 30-12-2020).

Οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί που προσελήφθησαν στη Β/μια Εκπ/ση Ν. Αργολίδας, σύμφωνα με το σχετικό δελτίο τύπου Υ.ΠΑΙ.Θ. της 30-12-2020, οφείλουν να υποβάλουν αίτηση προτίμησης για τοποθέτηση σε λειτουργικά κενά της ΔΔΕ Αργολίδας, έως και την Πέμπτη 7-1-2021 και ώρα 11:00 πμ., σύμφωνα με το παρακάτω υπόδειγμα:

Η αίτηση μπορεί να υποβληθεί είτε αυτοπροσώπως στα γραφεία της Δ/νσης Β/θμιας Εκπ/σης Αργολίδος, είτε με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, στη διεύθυνση mail@dide.arg.sch.gr , με επισύναψη ηλεκτρονικά υπογεγραμμένης αίτησης ή με ψηφιοποιημένο αντίγραφο της χειρόγραφα υπογεγραμμένης αίτησης.

Παρακαλούμε για έγκαιρη υποβολή των δηλώσεων προτίμησης!


Υπενθυμίζουμε ότι:

Οι προσλαμβανόμενοι στα Μουσικά Σχολεία, καθώς και οι προσλαμβανόμενοι στα Κέντρα Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.),οφείλουν να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία από την Παρασκευή 8 Ιανουαρίου έως και την Δευτέρα 11 Ιανουαρίου 2021.

Οι λοιποί προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία εντός δύο εργάσιμων ημερών από την επομένη της ημερομηνίας τοποθέτησής τους σε σχολική μονάδα, σύμφωνα με την απόφαση του οικείου Διευθυντή Εκπαίδευσης

Όλοι οι προσλαμβανόμενοι θα πρέπει να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία ανεξαρτήτως του τρόπου λειτουργίας των εκπαιδευτικών δομών.

Αφήστε μια απάντηση

Μετάβαση στο περιεχόμενο