Νέες Προσλήψεις Αναπληρωτών 30-12-2020 – Ενημέρωση

Καλούνται οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί που προσλήφθηκαν the 30-12-2020 στη ΔΔΕ Αργολίδας σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση του ΥΠΑΙΘ , να συγκεντρώσουν όλα τα απαραίτητα, για την πρόσληψή τους, δικαιολογητικά, όπως αυτά περιγράφονται στο σχετικό συνημμένο αρχείο και να συμπληρώσουν τα σχετικά έντυπα (υποδείγματα περιέχονται στο επισυναπτόμενο συμπιεσμένο αρχείο).

Τα δικαιολογητικά θα πρέπει να ψηφιοποιηθούν (σκαναριστούν) σε  ένα ενιαίο αρχείο pdf  και να αποσταλούν  με ευθύνη των ίδιων των εκπαιδευτικών (τόσο όσον αφορά την ορθή αποστολή όσο και την επιβεβαίωση παραλαβής από τη Διεύθυνση), στην ηλεκτρονική διεύθυνση grammateia@dide.arg.sch.gr , έως και την Πέμπτη 7-1-2021 και ώρα 12:00 π.μ.

Την ημέρα ανάληψης υπηρεσίας, οι εκπαιδευτικοί θα προσκομίσουν απλά φωτοαντίγραφα των παραπάνω δικαιολογητικών και θα υπογράψουν την πράξη ανάληψης, η οποία θα αποσταλεί από τους Διευθυντές των Σχολείων στη Διεύθυνση.

Για την ανάληψη υπηρεσίας, ισχύουν τα όσα αναγράφονται στο παραπάνω ενημερωτικό του ΥΠΑΙΘ.

Αφήστε μια απάντηση

Μετάβαση στο περιεχόμενο