ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΡΙΣΜΟ ΜΕΛΩΝ ΣΤΑ Π.Υ.Σ.Π.Ε. ΚΑΙ Π.Υ.Σ.Δ.Ε. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

Υποβολή αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Πελοποννήσου μέσω των αντίστοιχων οικείων Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
Πελοποννήσου, από την Παρασκευή 08-01-2021 έως και την Τρίτη 12-01-2021.

Αφήστε μια απάντηση

Μετάβαση στο περιεχόμενο