Υποβολή δικαιολογητικών πρόσληψης αναπληρωτών εκπαιδευτικών τρίμηνης διάρκειας (προσλήψεις της 9-2-2021)

Καλούνται οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί ΤΡΙΜΗΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ που προσλήφθηκαν την Τρίτη 9-2-2021 στη ΔΔΕ Αργολίδας να συγκεντρώσουν όλα τα απαραίτητα, για την πρόσληψή τους, δικαιολογητικά, όπως αυτά περιγράφονται στο σχετικό συνημμένο αρχείο και να συμπληρώσουν τα σχετικά έντυπα (υποδείγματα περιέχονται στο επισυναπτόμενο συμπιεσμένο αρχείο).

Τα δικαιολογητικά θα πρέπει να ψηφιοποιηθούν (σκαναριστούν) σε  ένα ενιαίο αρχείο pdf  και να αποσταλούν  με ευθύνη των ίδιων των εκπαιδευτικών (τόσο όσον αφορά την ορθή αποστολή όσο και την επιβεβαίωση παραλαβής από τη Διεύθυνση), στην ηλεκτρονική διεύθυνση grammateia@dide.arg.sch.gr , έως την Πέμπτη 11 Φεβρουαρίου 2021 και ώρα 12:00 πμ.

Την ημέρα ανάληψης υπηρεσίας, οι εκπαιδευτικοί θα προσκομίσουν απλά φωτοαντίγραφα των παραπάνω δικαιολογητικών και θα υπογράψουν την πράξη ανάληψης, η οποία θα αποσταλεί από τους Διευθυντές των Σχολείων στη Διεύθυνση.

Οι προσλαμβανόμενοι στα Μουσικά Σχολεία και στα Κέντρα Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (Κ.Ε.Σ.Υ.), οφείλουν να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία από την Πέμπτη 11 Φεβρουαρίου έως και την Παρασκευή 12 Φεβρουαρίου 2021.

Οι λοιποί προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία εντός δύο εργάσιμων ημερών από την επομένη της ημερομηνίας τοποθέτησής τους σε σχολική μονάδα, σύμφωνα με την απόφαση του οικείου Διευθυντή Εκπαίδευσης.

Θα ακολουθήσει επόμενη ανακοίνωση, για κενά και δηλώσεις προτίμησης.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να παρακολουθούν συνεχώς την ιστοσελίδα της Διεύθυνσης για νεώτερες ανακοινώσεις.

Αφήστε μια απάντηση

Μετάβαση στο περιεχόμενο