Ανακοίνωση μορίων μετάθεσης των αιτουμένων βελτίωσης θέσης ή οριστικής τοποθέτησης

Σας ανακοινώνουμε τους πίνακες μορίων μετάθεσης κατά κριτήριο και στο σύνολό τους, των αιτουμένων βελτίωσης θέσης ή οριστικής τοποθέτησης εντός του ΠΥΣΔΕ Αργολίδας.

Δίδεται προθεσμία από 18-02-2021 έως και 23-02-2021 για υποβολή τυχόν ενστάσεων κατά της ανωτέρω μοριοδότησης. Οι ενστάσεις κατατίθενται στη Διεύθυνση Δ.Ε. Αργολίδας (Αμυμώνης 7 Τ.Κ. 21100 Ναύπλιο), ηλεκτρονικά μέσω του e-mail: mastrantoe@sch.gr

Αφήστε μια απάντηση

Μετάβαση στο περιεχόμενο