Ενημέρωση για μετατεθέντες εκπαιδευτικούς στη ΔΔΕ Αργολίδας

Κατόπιν της με αρ. πρωτ. 34132/Ε2/24-3-2021 Υπουργικής Απόφασης μετάθεσης Εκπαιδευτικών Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης έτους 2021, παρακαλούνται οι μετατιθέμενοι εκπαιδευτικοί στην περιοχή μετάθεσης Αργολίδας, όπως παρακολουθούν τις ανακοινώσεις στην ιστοσελίδα της Διεύθυνσης Δ.Ε. Αργολίδας, προκειμένου να ενημερώνονται για το χρονοδιάγραμμα και τη διαδικασία των τοποθετήσεων σε σχολικές μονάδες αρμοδιότητας της Δ.Δ.Ε. Αργολίδας.


Επιπρόσθετα, προκειμένου η Υπηρεσία να κάνει την απαραίτητη προετοιμασία, παρακαλούνται οι μετατιθέμενοι στη Δ.Δ.Ε. Αργολίδας να συμπληρώσουν το συνημμένο έντυπο και να τον αποστείλουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση mail@dide.arg.sch.gr

Αφήστε μια απάντηση

Μετάβαση στο περιεχόμενο