Χαρακτηρισμός ονομαστικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών-Δηλώσεις τοποθέτησης

Ανακοινώνεται ότι το ΠΥΣΔΕ με την αριθμ.10/11-5-2021 πράξη του :
Α. Διαπίστωσε ότι δεν υφίσταται η υπεραριθμία κλΠΕ78 στο 2ο ΓΕΛ Ναυπλίου την οποία είχε προσδιορίσει με την αριθμ.09/27-4-21 πράξη του και είχε ανακοινώσει με την αριθμ. Φ10.1/1286/27-4-21 ανακοίνωση, την οποία ανακαλεί.
Β. Προσδιόρισε συμπληρωματικά οργανικό κενό κλΠΕ02 στο Γυμνάσιο Λυγουριού (Μια (01) Θέση).
Γ. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 του ΠΔ 50/1996 χαρακτήρισε ονομαστικά ως υπεράριθμους στις σχολικές μονάδες που ανήκουν, τους εκπαιδευτικούς κατά κλάδο και ειδικότητα, όπως αναφέρονται στη με αρ. Φ.10.1/1338/11-5-2021 ανακοίνωση

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 παρ.4 και παρ. 6 εδάφια β,γ του ΠΔ50/96 καλούνται οι εκπαιδευτικοί που χαρακτηρίστηκαν ονομαστικά ως υπεράριθμοι να υποβάλλουν μέχρι την Πέμπτη 20-05-2021 και ώρα 10.00 δήλωση τοποθέτησης σε σχολικές μονάδες που έχουν προσδιοριστεί οργανικά κενά και ανακοινώθηκαν με την αριθμ.πρωτ. Φ10.1/1286/27-04-2021 ανακοίνωση.

Έντυπα δηλώσεων ανά κλάδο και ομάδα σχολείων, βρίσκονται ως συνημμένα της ανακοίνωσης.

Αφήστε μια απάντηση

Μετάβαση στο περιεχόμενο