Αποσπάσεις Ειδικού Εκπαιδευτικού και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.- Ε.Β.Π.) σε υπηρεσίες και φορείς

Αιτήσεις  από 20/05/2021 μέχρι και 26/05/2021.

Αφήστε μια απάντηση

Μετάβαση στο περιεχόμενο