Προκήρυξη πλήρωσης της κενής θέσης Διευθυντή του νεοϊδρυθέντος Καλλιτεχνικού Γυμνασίου Αργολίδας

Καλούνται οι εγγεγραμμένοι/ες στον τελικό ενιαίο αξιολογικό πίνακα υποψηφίων Διευθυντών Σxολικών μονάδων και Ε.Κ. της Διεύθυνσης Δ.Ε. Αργολίδας, όπως αυτός κυρώθηκε με την αρ. 6951/24- 07-2017 Απόφαση του Περιφερειακού Διευθυντή ΠΕ και ΔΕ Πελοποννήσου, οι οποίοι δεν έχουν τοποθετηθεί σε σχολικές μονάδες κατά τη σειρά κατάταξής τους στον πίνακα, όπως υποβάλουν εκ νέου δήλωση εκδήλωσης ενδιαφέροντος από τη Τρίτη 22-06-2021 έως και την Τετάρτη 30-06-2021 και ώρα 12:00 για την κάλυψη της κενής θέσης Διευθυντή/ντριας του Καλλιτεχνικού Γυμνασίου Αργολίδας.

Διαβάστε προσεκτικά την επισυναπτόμενη προκύρηξη!

Αφήστε μια απάντηση

Μετάβαση στο περιεχόμενο