Έναρξη λειτουργίας του Καλλιτεχνικού Γυμνασίου Αργολίδας (με έδρα την Προσύμνη) από το σχολικό έτος 2021-22

Για την εισαγωγή μαθητών στην Α΄ τάξη του Καλλιτεχνικού Γυμνασίου Αργολίδας για το
σχολικό έτος 2021-2022, οι γονείς-κηδεμόνες των υποψήφιων μαθητών υποβάλλουν αίτηση
συμμετοχής στη διαδικασία επιλογής (στην οποία δύναται να δηλώσουν μέχρι δύο
κατευθύνσεις, σύμφωνα με τα συνημμένα) από τις 2 Αυγούστου έως τις 3 Σεπτεμβρίου 2021 στη
Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαιδευσης Αργολίδας. Δικαίωμα υποβολής αίτησης έχουν οι
διαμένοντες στον Ν. Αργολίδας. Οι γονείς-κηδεμόνες των υποψήφιων μαθητών μαζί με την
αίτησή τους οφείλουν να προσκομίσουν λογαριασμό ΔΕΚΟ ή άλλο αξιόπιστο αποδεικτικό
στοιχείο από το οποίο προκύπτει η διεύθυνση μόνιμης κατοικίας τους.
Όσον αφορά στην κατεύθυνση Χορού, οι γονείς-κηδεμόνες μαζί με την αίτηση συμμετοχής
στη διαδικασία επιλογής πρέπει να αποστείλουν Ιατρικές Βεβαιώσεις υγείας και καλής
φυσικής/ορθοπεδικής κατάστασης από Παθολόγο/Παιδίατρο και από Ορθοπεδικό γιατρό, στις
οποίες θα βεβαιώνεται η δυνατότητα φοίτησης των μαθητών στην κατεύθυνση Χορού των
Καλλιτεχνικών Σχολείων.
Για τον αριθμό των τμημάτων ανά κατεύθυνση, τον αριθμό μαθητών ανά τμήμα κατεύθυνσης,
τη συγκρότηση επιτροπής επιλογής των μαθητών, τα θέματα των εξετάσεων, τη βαθμολόγηση
και τις εγγραφές των μαθητών ισχύει η με αρ. πρωτ. 21320/Δ2/24-02-2021 Υ.Α. «Λειτουργία
Καλλιτεχνικών Σχολείων» (Β΄ 886).
Η διαδικασία επιλογής των υποψηφίων για εισαγωγή στην Α τάξη του Καλλιτεχνικού
Γυμνασίου Αργολίδας για το σχολικό έτος 2021-22 θα ξεκινήσει τη Δευτέρα 6 Σεπτεμβρίου 2021.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στη Δ/νση
Δ/θμιας Εκπ/σης Αργολίδας τηλ. 27520-99214.

Αφήστε μια απάντηση

Μετάβαση στο περιεχόμενο