Δήλωση προσβασιμότητας

Η παρούσα δήλωση προσβασιμότητας αναρτάται στον ιστότοπο της Υπηρεσίας μας, κατ’ εφαρμογή του αρ. 42 του Ν. 4727/2020 (ΦΕΚ 184Α’/23-9-2020)

Τελευταία αναθεώρηση: 26-10-2021.

Η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Αργολίδας δεσμεύεται να καθιστά τον οικείο ιστότοπο: dide.arg.sch.gr προσβάσιμο, σύμφωνα με:

  1. τις προβλέψεις του Ν.4591/2019 (ΦΕΚ 19Α’ 12-02-2019, Διορθ. Σφαλμ. στο ΦΕΚ 47Α’ 13-03-2019) «Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία: α) της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2016, για την προσβασιμότητα των ιστότοπων και των εφαρμογών για φορητές συσκευές των οργανισμών του δημοσίου τομέα και β) του άρθρου 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/2455 του Συμβουλίου της 5ης Δεκεμβρίου 2017.» που ενσωματώνει στην εθνική έννομη τάξη την Οδηγία (ΕΕ) 2016/2012
  2. τις προβλέψεις των αρ. 35 έως 47 και 104 του Ν.. 4727/2020 (ΦΕΚ 184Α’/23-9-2020)
  3. το αρ. 106, του νόμου 4823/2021 (ΦΕΚ 136Α’/3-8-2021)

Κατάσταση συμμόρφωσης

Ο παρών ιστότοπος συνάδει με τις Οδηγίες για την προσβασιμότητα στο περιεχόμενο Ιστού (WCAG 2.1 ΑΑ, WCAG 2.2 ), με χρήση των εργαλείων προσβασιμότητας που παρέχονται απο το πρόσθετο του WordPress One Click Accessibility ver. 2.0.3

Ενεργοποίηση των Εργαλείων Προσβασιμότητας

Το μενού προσβασιμότητας του ιστοτόπου μπορεί να ενεργοποιηθεί κάνοντας κλικ στο εικονίδιο του μενού προσβασιμότητας που εμφανίζεται στο άνω δεξιά τμήμα της σελίδας, και περιλαμβάνει εργαλεία για την οπτική΄ βελτίωση, την απλοποίηση, την υποβοήθηση της κατανόησης των στοιχείων κειμένου και εικόνας και την βελτιστοποίηση της πλοήγησης

Αποποίηση ευθυνών / Μη προσβάσιμο περιεχόμενο

Παρά τις διαρκείς προσπάθειες μας για πλήρη συμμόρφωση με τα ισχύοντα πρότυπα προσβασιμότητας, συγκεκριμένα τμήματα του περιεχομένου του ιστότοπου ενδέχεται να μην έχει ακόμη προσαρμοστεί πλήρως στα αυστηρότερα πρότυπα προσβασιμότητας.

Η πραγματική αξιολόγηση της συμμόρφωσης του ιστοτόπου προς τις απαιτήσεις προσββασιμότητας πραγματοποιήθηκε με αυτοαξιολόγηση διενεργηθείσα από την Υπηρεσία μας και με την χρήση του Wave (Web Accessibility Evaluation Tool)

Μικρής κλίμακας συστάσεις σχετικά με αποκλίσεις απο τη συμμόρφωση και οι οποίες είτε οφείλονται σε δομικές ιδιαιτερότητες του προτύπου (template) του ιστότοπου και θα διορθωθούν με επόμενη αναβάθμιση, είτε στο γεγονός ότι δε βρήκαμε ούτε προσδιορίσαμε την καταλληλότερη τεχνολογική λύση. Δεσμευόμαστε να προσπαθήσουμε για επίλυση των θεμάτων αυτών στο εγγύς μέλλον.

Υποβολή παρατηρήσεων και στοιχεία επικοινωνίας

Σύμφωνα με τις προβλέψεις του αρ.10 του Ν.4591/2019 και του αρ. 45 του Ν. 4727/2020 σχετικά με την υποβολή παρατηρήσεων, αιτημάτων για παροχή πληροφοριών και αναφορών (άρθρο 7 παρ. 1 εδάφιο πέμπτο και άρθρο 9 της Οδηγίας (EE) 2016/2102), κάθε ενδιαφερόμενος, έχει δικαίωμα να υποβάλλει παρατηρήσεις ή αίτηση για ενημέρωση ως προς την κατάσταση συμμόρφωσης ή αίτηση για πληροφορίες που ελλείπουν.

Τα ανωτέρω υποβάλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση mail (at) dide.arg.sch.gr είτε μέσω της φόρμας επικοινωνίας της ιστοσελίδας ή εγγράφως στην ταχυδρομική διεύθυνση της Υπηρεσίας μας.

Σε περίπτωσης μη ικανοποιητικής απάντησης στην ενημέρωσης ή στα αιτήματα του αρθ.10 «Υποβολή παρατηρήσεων, αιτημάτων για παροχή πληροφοριών και αναφορών» ν.4591/2019, ο ενδιαφερόμενος δικαιούται να αποταθεί σύμφωνα με την πρόβλεψη του αρθ.7 ν.4591/2019 στις αρμόδιες θεσμικές αρχές, όπως με την υποβολή σχετικής Αναφοράς στον Συνήγορο του Πολίτη (https://www.synigoros.gr).

Αφήστε μια απάντηση

Μετάβαση στο περιεχόμενο