Ανακοίνωση μορίων μετάθεσης από περιοχή σε περιοχή

Σας ανακοινώνουμε τους πίνακες μορίων μετάθεσης κατά κριτήριο και στο σύνολό τους, των αιτουμένων μετάθεση εκπαιδευτικών αρμοδιότητας ΔΔΕ Αργολίδας, ως  εξής:

Α.ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ

Β. ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΣΜΕΑΕ ΚΕΔΑΣΥ

Γ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ  ΜΕ ΓΝΩΣΗ ΕΝΓ ΚΑΙ BRAILLE

Δίδεται προθεσμία από 13-12-2021 έως και 17-12-2021 για υποβολή τυχόν ενστάσεων κατά της ανωτέρω μοριοδότησης.

Οι ενστάσεις κατατίθενται στη Διεύθυνση Δ.Ε. Αργολίδας (Αμυμώνης 7 Τ.Κ. 21100 Ναύπλιο) ηλεκτρονικά μέσω του e-mail: mastrantoe@sch.gr

Για κάθε διευκρίνιση πληροφορίες Μαστραντώνη Ειρήνη και Κοτσοβού Πηνελόπη τηλ. 2752097727.

Αφήστε μια απάντηση

Μετάβαση στο περιεχόμενο