ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΜΟΡΙΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΘΕΣΗΣ Η ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ

Σας ανακοινώνουμε τους πίνακες μορίων μετάθεσης κατά κριτήριο και στο σύνολό τους, των αιτουμένων βελτίωσης θέσης ή οριστικής τοποθέτησης εντός του ΠΥΣΔΕ Αργολίδας μετά την εξέταση των ενστάσεων από το ΠΥΣΔΕ Αργολίδας (πράξη 04/03-03-2022).

Αφήστε μια απάντηση

Μετάβαση στο περιεχόμενο