Ανακοίνωση ονομαστικά υπεράριθμων εκπαιδευτικών Ν. Αργολίδας

Προθεσμίες: Για τυχόν αιτήσεις θεραπείας έως 07-04-22  και, για την υποβολή δηλώσεων έως την Πέμπτη 14-4-22 ώρα 10.00

Οι δηλώσεις θα υποβληθούν ηλεκτρονικά στη Διεύθυνση: pysde@dide.arg.sch.gr και θα πρέπει να είναι υπογεγραμμένες για να ληφθούν υπόψη.

Αφήστε μια απάντηση

Μετάβαση στο περιεχόμενο