Αναζήτηση προσφορών για μετακίνηση, διαμονή και διατροφή σχολικής αποστολής Ομαδικών Αθλημάτων Λυκείων ΠΔΕ Πελοποννήσου στον Πειραιά & στην Αθήνα

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΗ: Στα αναφερόμενα στην περίπτωση Γ1 της σελ. 2 της αναζήτησης προσφορών, η ημερομηνία επιστροφής είναι 19/5/2022 αντί για 18/5/2002, όπως εκ παραδρομής αναγράφεται.

Αφήστε μια απάντηση

Μετάβαση στο περιεχόμενο