Γυμνάσιο Αγίας Τριάδας: Εισαγωγική προσέγγιση σε τεχνικές επίλυσης συγκρούσεων

Την Τρίτη 17/05/2022 οι μαθητές/-τριες της Β’ τάξης του Γυμνασίου Αγίας Τριάδας  συμμετείχαν σε βιωματική δράση με αντικείμενο την επίλυση συγκρούσεων μέσω της Διαμεσολάβησης Συνομηλίκων (Peer Mediation). 

Στις μέρες μας, οι μαθητές/-τριες  καλούνται να επικοινωνήσουν και να συνεργαστούν αποτελεσματικά μεταξύ τους σε ένα απαιτητικό και συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον. Η Διαμεσολάβηση είναι μια δομημένη διαδικασία ειρηνικής και εποικοδομητικής επίλυσης συγκρούσεων μεταξύ δύο μερών, μέσω της βοήθειας ενός τρίτου (μαθητή/-τριας διαμεσολαβητή).

Κατά τη διάρκεια της δράσης έγινε αναφορά στα μειονεκτήματα και πλεονεκτήματα των συγκρούσεων, στις προσεγγίσεις ¨κερδίζω-κερδίζεις¨, ¨κερδίζω-χάνεις¨ και ¨χάνω-χάνεις¨. Αξιοποιήθηκαν τεχνικές εμπλουτισμένης εισήγησης, καταιγισμού ιδεών,  μελέτης περίπτωσης και παιχνίδι ρόλων.

Στη συνέχεια με τις υπεύθυνες εκπαιδευτικούς του σχολείου ακολούθησε εφαρμογή ενότητας του εγχειριδίου για τη Διαμεσολάβηση Συνομηλίκων, που έχει εκδοθεί από το ‘Κέντρο Πληροφόρησης και Τεκμηρίωσης ΑΝΤΙΓΟΝΗ’.

Ο Υπεύθυνος Σχολικών Δραστηριοτήτων 

Ιωάννης Γιατράκος

Αφήστε μια απάντηση

Μετάβαση στο περιεχόμενο