ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: Προσωρινή τοποθέτηση εκπαιδευτικών που παραμένουν στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ και διάθεση λειτουργικά υπεράριθμων – Ανακοίνωση λειτουργικών κενών

Η ανακοινοποίηση αφορά σε ένα κενό ΠΕ04.01 στο Γυμνάσιο Ερμιόνης

A. Καλούνται οι εκπαιδευτικοί που βρίσκονται στη διάθεση του συμβουλίου και οι λειτουργικά (μη τοποθετηθέντες) υπεράριθμοι να υποβάλλουν σχετική δήλωση στην υπηρεσία έως την Πέμπτη 30-06-2022 και ώρα 12.00.

Οι προσωρινές τοποθετήσεις όλων των εκπαιδευτικών θα γίνουν με βάση τις δηλώσεις προτίμησης οι οποίες θα κατατεθούν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: pysde@dide.arg.sch.gr ΠΡΟΣΟΧΗ: ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΕΣ (υποδείγματα επισυνάπτονται).

Επειδή κατά τη διαδικασία αποσπάσεων συνήθως προκύπτουν πιθανά λειτουργικά κενά, λόγω απόσπασης εκπαιδευτικών που κατέχουν οργανική θέση, συνιστάται να δηλώνονται με σειρά προτίμησης πέραν των ανωτέρω και άλλα κενά.

Β. Επιπλέον, παρατείνεται η προθεσμία για υποβολή αιτήσεων απόσπασης εντός του ΠΥΣΔΕ Αργολίδας που είχε προκηρυχθεί με την αριθμ.πρωτ.Φ11.2/1820/09-06-2022 πρόσκληση, έως την Πέμπτη 30-06-2022 και ώρα 12.00.

Αν υπάρχουν μεταβολές στα μόρια οικογενειακής κατάστασης (απόκτηση παιδιού), συνυπηρέτησης κλπ, θα πρέπει να δηλωθούν μέσα στην ίδια προθεσμία συνημμένα της δήλωσης.

Αφήστε μια απάντηση

Μετάβαση στο περιεχόμενο