2η ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: Αναπροσδιορισμός λειτουργικών κενών-πρόσκληση για υποβολή αιτήσεων προτίμησης (ε΄ως 13/7_

ΠΡΟΣΟΧΗ: ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΩΣ ΠΡΟΣ:

ΠΕ02 1ο Γ. Άργους αφαίρεση 1 θέσης 20 ώρες
ΠΕ03 Γ. Κουτσοποδίου 20 ώρες αντί 23 ώρες
ΠΕ03 4ο Γ. Άργους 08 ώρες αντί 04 ώρες
ΠΕ04.01 Γ. Ερμιόνης προσθήκη 1 θέση (21ώρες)
ΠΕ80 1ο ΕΠΑΛ Ναυπλίου προσθήκη 1 θέση (23 ώρες)
ΠΕ81 προσθήκη Γ. Κουτσοποδίου (12) και 1ο Γ. Άργους (8 ώρες)
ΠΕ86 1ο ΕΠΑΛ Ναυπλίου προσθήκη 1 θέση (23 ώρες)
ΠΕ88.01 αφαίρεση Γ. Κουτσοποδίου (12 ώρες) Γ. Ν. Κίου (11 ώρες)


Σε συνέχεια της αριθμ.Φ11.2/1895/16-6-2022 ανακοίνωσης της υπηρεσίας μας και μετά τις πρόσφατες αποσπάσεις εκπαιδευτικών σε άλλα ΠΥΣΔΕ, φορείς του ΥΠΑΙΘ και τις διάφορες κατηγορίες μετατάξεων του ΥΠΑΙΘ, αναπροσδιορίζουμε τα λειτουργικά κενά για τη διάθεση των λειτουργικά υπεράριθμων και την προσωρινή τοποθέτηση των εκπαιδευτικών που παραμένουν στην διάθεση του ΠΥΣΔΕ για το σχολικό έτος 2022-2023, καθώς και των αποσπασμένων και μεταταχθέντων εκπαιδευτικών που τέθηκαν στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ Αργολίδας με τις πρόσφατες αποφάσεις του ΥΠΑΙΘ

Καλούνται οι εκπαιδευτικοί που αποσπάστηκαν και τέθηκαν στη διάθεση του ΠΥΣΔΕ Αργολίδας να υποβάλουν σχετική δήλωση προτίμηση σχολείων σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα έως την Τετάρτη 13 Ιουλίου 2022 και ώρα 12.00.

Οι προσωρινές τοποθετήσεις όλων των εκπαιδευτικών θα γίνουν με βάση τις δηλώσεις προτίμησης οι οποίες θα κατατεθούν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση: pysde@dide.arg.sch.gr ΠΡΟΣΟΧΗ: ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΕΣ (υποδείγματα επισυνάπτονται).

Επειδή κατά τη διαδικασία αποσπάσεων συνήθως προκύπτουν πιθανά λειτουργικά κενά, λόγω απόσπασης εκπαιδευτικών που κατέχουν οργανική θέση, συνιστάται να δηλώνονται με σειρά προτίμησης πέραν των ανωτέρω και άλλα (πιθανά) κενά.

Εντός της ίδιας προθεσμίας μπορούν να καταθέσουν τροποιητική Δήλωση προτίμησης όσοι εκπαιδευτικοί την είχαν υποβάλει με βάση την αριθμ.Φ11.2/1895/16-6-2022.

Αφήστε μια απάντηση

Μετάβαση στο περιεχόμενο