Προσωρινός ενιαίος αξιολογικός πίνακας διευθυντών σχολικών μονάδων και Εργαστηριακών Κέντρων Δ.Δ.Ε. Αργολίδας – Πίνακας εξεταζόμενων σε ξένη Γλώσσα

Προσωρινός ενιαίος αξιολογικός πίνακας διευθυντών σχολικών μονάδων και εργαστηριακών κέντρων Δ.Δ.Ε. Αργολίδας.
(σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 4 της αριθμ. Φ.361.22/6/149788/Ε3/2022 (ΦΕΚ 6141/τ.Β΄/3-12-2022) Υ. Α.)

Προθεσμία υποβολής ενστάσεων από Τετάρτη 22/2/2023 έως και Παρασκευή 24/2/2023 .


Οι ενστάσεις υποβάλλονται αποκλειστικά και μόνον ηλεκτρονικά στη διαδικτυακή πύλη εφαρμογής υποβολής αιτήσεων https://schooldirectors.minedu.gov.gr
(σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 4 της αριθμ. Φ.361.22/6/149788/Ε3/2022 (ΦΕΚ 6141/τ.Β΄/3-12-2022) Υ. Α.)

Επίσης, ανακοινώνεται ο πίνακας υποψηφίων Διευθυντών/ντριών που  θα εξεταστούν για τη γνώση ξένης γλώσσας προκειμένου να οριστικοποιηθεί η μοριοδότησή τους σε αυτή.

ΕΚ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ & Ε.Κ. Δ.Ε. ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ

Αφήστε μια απάντηση

Μετάβαση στο περιεχόμενο