ΕΚΦΕ Αργολίδας- Συμμετοχή στο έργο Erasmus+ KA210 – Σύμπραξη Μικρής Κλίμακας με τίτλο: “GIG-Gamificated Introduction to Gamification

Η ΔΔΕ με το ΕΚΦΕ  Αργολίδας συμμετέχει ως εταίρος στο  έργο  Erasmus+ KA210 – Σύμπραξη Μικρής Κλίμακας με τίτλο: “GIG-Gamificated Introduction to Gamification (2021- 2-EL01-KA210-SCH-000050330) ” του ΠΕΚΕΣ  Πελοποννήσου .  Το έργο πραγματεύεται την αξιοποίηση του διλήμματος ως      εργαλείου μάθησης στο πλαίσιο της παιχνιδοποιημένης διδασκαλίας .  Έχει διάρκεια 24 μηνών από 1-4-22 έως 1-4-24 . Έχουν πραγματοποιηθεί επιμορφώσεις σε επίπεδο περιφέρειας και νομού σε δασκάλους και καθηγητές  πολλών ειδικοτήτων . Έχουν εφαρμοστεί  και αξιολογηθεί σε πρώτη φάση τα σχετικά     σενάρια διδασκαλίας  που δημιουργήθηκαν στα πλαίσια των επιμορφώσεων

Επισκεφθείτε το padlet  των εταίρων του έργου

Αφήστε μια απάντηση

Μετάβαση στο περιεχόμενο