ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΚΕΝΩΝ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΝΕΟΔΙΟΡΙΣΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ – ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗΣ

Καλούνται οι νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί που διορίστηκαν στη Δ.Δ.Ε. Αργολίδας με τις αρ. 88054/Ε1/03-08-2023 (ΦΕΚ 2065/τΓ΄/16-08-2023) και 88601/Ε1/04-08-2023 Αποφάσεις της Προϊσταμένης της Γενικής Διεύθυνσης Εκπαιδευτικού Προσωπικού Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. να υποβάλουν στην Υπηρεσία μας μέχρι και την Τρίτη 29-08-2023 και ώρα 15:00, δήλωση προτίμησης στην οποία να αναγράφουν για τις συγκεκριμένες σχολικές μονάδες τη σειρά προτίμησής τους, όπου επιθυμούν να τοποθετηθούν προσωρινά για το διδακτικό έτος 2023-24, σύμφωνα με τα λειτουργικά κενά, όπως ανακοινώνονται στο συνημμένο έγγραφο.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλουν τη δήλωσή τους ηλεκτρονικά στη διεύθυνση mail@dide.arg.sch.gr.

Αφήστε μια απάντηση

Μετάβαση στο περιεχόμενο