Τοποθετήσεις-Διαθέσεις Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών της 125572/21-9-2020 (ΑΔΑ: Ω6Υ146ΜΤΛΗ-ΟΜΦ) Απόφασης ΥΠΑΙΘ

Η ΔΔΕ Αργολίδας ανακοινώνει τις τοποθετήσεις-διαθέσεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών, που προσλήφθηκαν με την 125572/21-9-2020 (ΑΔΑ: Ω6Υ146ΜΤΛΗ-ΟΜΦ) Απόφαση ΥΠΑΙΘ, στο πλαίσιο του Έργου «ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΚΑΙ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΕΕΠ-ΕΒΠ) ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡ. 47 ΤΟΥ Ν. 4692/2020 (Α 111), Π.Κ. 2014ΣΕ04700000» .

Οι εκπαιδευτικοί, οφείλουν να αναλάβουν υπηρεσία στα σχολεία τοποθέτησης εντός δύο (2) ημερών από την ημερομηνία της απόφασης τοποθέτησης (έως και την Πέμπτη 24/9/2020).

Δείτε τη συνημμένη απόφαση τοποθέτησης-διάθεσης.

Αφήστε μια απάντηση

Μετάβαση στο περιεχόμενο