ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΙΝΑΚΩΝ ΜΟΡΙΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 2023

Σας ανακοινώνουμε τους πίνακες μορίων μετάθεσης κατά κριτήριο και στο σύνολό τους, των αιτουμένων μετάθεση εκπαιδευτικών αρμοδιότητας ΔΔΕ Αργολίδας, ως  εξής:

Α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ

Β. ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΣΜΕΑΕ

Γ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΗ  ΜΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗ ΓΝΩΣΗ ΕΝΓ ΚΑΙ ΓΡΑΦΗΣ BRAILLE

Δ. ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕ ΚΕΔΑΣΥ

Δίδεται προθεσμία από 21-11-2023 έως και 24-11-2023 για υποβολή τυχόν ενστάσεων κατά της ανωτέρω μοριοδότησης.

Οι ενστάσεις κατατίθενται στη Διεύθυνση Δ.Ε. Αργολίδας (Αμυμώνης 7 Τ.Κ. 21100 Ναύπλιο) ηλεκτρονικά μέσω του e-mail: mastrantoe@sch.gr

Για κάθε διευκρίνιση πληροφορίες Μαστραντώνη Ειρήνη τηλ. 2752097727.

Οι αντίστοιχοι πίνακες μορίων μετάθεσης για οριστική τοποθέτηση ή βελτίωσης θέσης θα ανακοινωθούν όταν ολοκληρωθεί ο σχετικός έλεγχος.

Αφήστε μια απάντηση

Μετάβαση στο περιεχόμενο