Ανακοίνωση πινάκων μετάθεσης Εκπ/κων Γενικής εκπ/σης- ΕΑΕ για βελτίωση-οριστική τοποθέτηση

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ 17-01-2024

Σας ανακοινώνουμε τους πίνακες μορίων μετάθεσης κατά κριτήριο και στο σύνολό τους, των αιτουμένων βελτίωση θέσης ή οριστικής τοποθέτησης εκπαιδευτικών αρμοδιότητας ΔΔΕ Αργολίδας, ως  εξής:

Α. ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΘΕΣΗΣ Ή ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

Β. ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΩΝ ΜΕΤΑΘΕΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ Ε.Α.Ε. ΓΙΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΘΕΣΗΣ Ή ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ

Δίδεται προθεσμία από 17-01-2024 έως και 22-01-2024 για υποβολή τυχόν ενστάσεων κατά της ανωτέρω μοριοδότησης.

Οι ενστάσεις αποστέλλονται στη Διεύθυνση Δ.Ε. Αργολίδας (Αμυμώνης 7 Τ.Κ. 21100 Ναύπλιο) ηλεκτρονικά μέσω του e-mail: mastrantoe@sch.gr

Για κάθε διευκρίνιση πληροφορίες Μαστραντώνη Ειρήνη τηλ. 2752097727.

Από ΔΔΕ Αργολίδας

Αφήστε μια απάντηση

Μετάβαση στο περιεχόμενο