Υποβολή δικαιολογητικών πρόσληψης αναπληρωτών εκπαιδευτικών (προσλήψεις της 6-10-2020 – γ’ φάση)

Καλούνται οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί που προσλήφθηκαν την Τρίτη 6-10-2020 στη ΔΔΕ Αργολίδας να συγκεντρώσουν όλα τα απαραίτητα, για την πρόσληψή τους, δικαιολογητικά, όπως αυτά περιγράφονται στο σχετικό συνημμένο αρχείο και να συμπληρώσουν τα σχετικά έντυπα (υποδείγματα περιέχονται στο επισυναπτόμενο συμπιεσμένο αρχείο).

Τα δικαιολογητικά θα πρέπει να ψηφιοποιηθούν (σκαναριστούν) σε  ένα ενιαίο αρχείο pdf  και να αποσταλούν  με ευθύνη των ίδιων των εκπαιδευτικών (τόσο όσον αφορά την ορθή αποστολή όσο και την επιβεβαίωση παραλαβής από τη Διεύθυνση), στην ηλεκτρονική διεύθυνση grammateia@dide.arg.sch.gr , έως την ημέρα ανάληψης υπηρεσίας στα σχολεία.

Την ημέρα ανάληψης υπηρεσίας, οι εκπαιδευτικοί θα προσκομίσουν απλά φωτοαντίγραφα των παραπάνω δικαιολογητικών και θα υπογράψουν την πράξη ανάληψης, η οποία θα αποσταλεί από τους Διευθυντές των Σχολείων στη Διεύθυνση.

Θα ακολουθήσει επόμενη ανακοίνωση, για κενά και δηλώσεις προτίμησης.

Αφήστε μια απάντηση

Μετάβαση στο περιεχόμενο