Απόφαση τοποθέτησης-διάθεσης αναπληρωτών εκπαιδευτικών ΠΔΕ σε Σχολικές Μονάδες της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αργολίδας (7/10/2020)

Οι τοποθετούμενοι εκπαιδευτικοί που προσλήφθηκαν στο πλαίσιο του έργου ” ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΩΝ ΚΑΙ ΩΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ, ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ (ΕΕΠ-ΕΒΠ) ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΒΑΣΕΙ ΤΟΥ ΑΡ. 47 ΤΟΥ Ν. 4692/2020 (Α 111), Π.Κ. 2014ΣΕ04700000 ” θα αναλάβουν υπηρεσία στις σχολικές μονάδες τοποθέτησης, σύμφωνα με την επισυναπτόμενη απόφαση, έως και την Παρασκευή 9-10-2020.

Αφήστε μια απάντηση

Μετάβαση στο περιεχόμενο